Chọn màu sơn tường

Mã màu: #d2ff9e
Tinh khôi
Tinh khôi