Công ty sơn ĐHA

 

1. Tên công ty: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Hồng Ân 

2. Trụ sở chính TP.HCM : 125 - 127 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

3. MST: 0305 715 147           TK: 0371003814701 - VCB Tân Định

4. ĐT: (08) 5444 9441          DĐ: 0918 076 543            FAX: (08) 5434 2711 

5. Email: Info@dhapaint.vn

 

 1.Chi nhánh Thái Bình

 2.Địa chỉ: 164 Trần Thái Tông, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

 3.ĐT:036.383.6226    Fax: 036.383.6226     DĐ:0915.59.6226 ( Mạnh )

 4.MST: 0305715147-001        TK: 0211000442199 - VCB Thái Bình

 5.Email: info@dhapaint.vn 

 

Địa chỉ
SDT:
Email:

Địa chỉ
SDT:
Email:
Địa chỉ
SDT:
Email:
Địa chỉ
SDT:
Email: