Sản phẩm chính

  • Bột trét cao cấp Bossun Pro

    Bột trét BOSSUN Pro được sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập U.S.A với công thức đặc biệt nên có tính năng bám dính và chống thấm cao. Chống lại ... [xem thêm]

  • Bột trét ngoài trời Bossun

    Bột trét BOSSUN ngoài được sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập U.S.A với công thức đặc biệt nên có tính năng bám dính và chống thấm cao. Chống lại sự phát ... [xem thêm]

  • Bột trét trong nhà Bossun

    Bột trét BOSSUN Trong được sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập U.S.A với công thức đặc biệt nên có tính năng bám dính và chống thấm cao. Chống lại sự phát ... [xem thêm]

Đăng ký mua hàng