Sản phẩm chính

  • Sơn Nippon PU

    Sơn NIPPON POLYURETHANE là loại sơn dầu gốc Polyurethane, hai thành phần, dựa trên phản ứng giữa Acrylic Polyol và Isocyanate với tính năng chịu thời tiết vượt trội. Sơn NIPPON POLYURETHANE được ... [xem thêm]

Đăng ký mua hàng