Sản phẩm chính

 • Dulux WeatherShield PowerFlexx

  Thành phần cấu tạo   Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước.     Đặc tính kỹ thuật   Màng sơn: Mờ Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m2/lít/lớp ... [xem thêm]

 • Sơn Ngoại Thất DULUX WEATHERSHIELD MAX

  Thành phần cấu tạo Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì và nước.   Chỉ tiêu chất lượng   Màng sơn: Bóng Mờ Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m2/lít/lớp       ... [xem thêm]

 • Dulux Weathershield Bề Mặt Bóng

  Thành phần cấu tạo Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước.   Đặc tính kỹ thuật   Màng sơn: Bóng Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m2/lít/lớp ... [xem thêm]

 • Dulux Weathershield Bề Mặt Mờ

  Thành phần cấu tạo   Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước.     Đặc tính kỹ thuật   Màng sơn: Mờ Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m2/lít/lớp ... [xem thêm]

Đăng ký mua hàng